Plusjeklas fundament voor online hb-onderwijs - www.plusjeklas.nl

Fundament

Onder het curriculum van Plusjeklas ligt een stevig fundament. De thema's, de bouwstenen en de vakken zitten zo in elkaar dat het samen een stevig geheel vormt. Zo weet je zeker dat alles aan bod komt.

Bij Plusjeklas werk je aan drie vakken; leren onderzoeken, leren wie je bent en leren ondernemen. Onderwijs voor hoofd, hart én handen! Elk vak heeft negen onderliggende bouwstenen; de life skills waar je aan werkt. Bij elkaar vormen deze 27 life skills een complete set aan vaardigheden voor het leven.

 Bij het vak onderzoeken komen alle bouwstenen voor denkvaardigheden aan bod. Kinderen ontwikkelen hun denk-kracht.
 Bij het vak 'leren wie je bent' komen alle bouwstenen voor levensvaardigheden aan bod. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun hart-kracht.
 Bij het vak ondernemen krijg je alle bouwstenen aangereikt die je nodig hebt als je een onderneming wilt starten. Kinderen ontwikkelen hun doe-kracht.

Onder dit geheel ligt een theoretische basis die ons heeft geïnspireerd om het Plusjeklas-leerprogramma op deze manier vorm te geven. Taxonomie van Bloom, Creatief denken, Positieve psychologie, Mindset en 21st century skills, dat vormt samen het fundament van Plusjeklas.

Hoe ziet het Plusjeklas fundament er in de praktijk uit?

We geven je een voorbeeld van een plusklasles bij het thema 'ruimte', uit het project 'Leven op Mars':

Ondernemen: aandacht besteden aan ondernemer Elon Musk en hoe hij alle uitdagingen te lijf gaat.
Leren wie je bent: dieper ingaan op het durven aangaan van uitdagingen en hoe je daar zelf in staat als leerling.
Onderzoeken: leren over de reis naar Mars en over de verschillen tussen de planeten die deze uitdaging groot maken.